Wednesday 30 January 2013

Trädplantering i oktober

Det här är ett av kalhyggena i skogen. Det är på 30 ha, och har mycket långsamt börjat återhämta sig. Skogen höggs ned för 7 år sedan och nu växer här små björkar, rönnar och granar.
Vi skaffade ca 200 häckplantor, en blandning av 10 olika träd- och busksorter. Plantorna är lönn, lind, oxel, hägg, syrén, vresros, häggmispel, aronia mfl.
Idén var att skapa 20 vackra dungar, var och en med 10 olika träd och buskar, för väbefinnande och till nytta för fåglar, smådjur och människor.
Plantorna levererades under första veckan i oktober 2012, och planteringen pågick under 2 veckor. Och dagen efter planteringen var avslutad så började det snöa!
Visionen är att den tidigare kalhuggna ytan är grön och lummig, fylld med vackra träd och blommande syrener och rosor!