Översättningar till svenska

Bönen om Gudomlig Kärlek.

Vår Far, Som är i Himlen, vi inser att Du är Alltigenom Helig och Kärleksfull och Barmhärtig, och att vi är Dina Barn, och inte de underordnade, syndiga och fördärvade varelser som falska lärare velat få oss att tro. Vi vet att vi är de Högsta av Dina Skapelser, de Mest Underbara av alla Dina Hantverk, och föremålet för Din Stora Själs Kärlek och Ömmaste Omsorg.

Vi vet att Din Vilja är att vi blir Ett Med Dig och delar Din Stora Kärlek som Du har givit oss genom Din Nåd och önskan att vi blir, i sanning, Dina Barn genom Kärlek, och inte genom offer och död av någon av Dina Skapelser.

Vi ber att Du öppnar våra Själar för inflödet av Din Kärlek, och att din Heliga Ande sedan kommer för att föra in den, Din Gudomliga Kärlek, i våra Själar i Stort Överflöd, tills våra Själar har förvandlats till den Verkliga Essensen av Dig Själv; och att Tillit kommer till oss – sådan Tillit som kommer att få oss att förstå att vi i sanning är Dina Barn och ett med Dig i verklig substans, och inte bara bildlikt.

Låt oss ha sådan Tillit som gör att vi vet att Du är Vår Far, och Givaren av varje God och Perfekt Gåva, och att, bara vi själva, kan förhindra Din Kärlek från att förändra oss från de dödliga till de Odödliga.

Låt oss aldrig upphöra att inse att Din Kärlek väntar på var och en av oss, och, att när vi kommer till Dig i Tillit och Uppriktigaste Strävan, kommer Din Kärlek aldrig att undanhållas oss.

Håll oss i skuggan av Din Kärlek varje timma och ögonblick av våra liv, och hjälp oss att övervinna kroppens alla frestelser, och påverkan av krafter från de onda som så ständigt omger oss och som strävar efter att vända våra tankar bort från Dig mot den här världens nöjen och lockelser.

Vi tackar Dig för Din Kärlek och förmånen att få ta emot den, och vi har tilltro till att Du är Vår Far - den Kärleksfulla Fadern som ler mot oss i vår svaghet, och som alltid är redo att hjälpa oss och föra oss till Din Kärleksfulla Famn.


Vi ber detta med våra Själars fulla allvar och uppriktigaste längtan, och, med förtröstan på Din Kärlek, ger vi Dig all den Ära och Heder och Kärlek som våra ändliga själar kan ge. AMEN.

No comments:

Post a Comment