Tuesday 17 February 2015

Love, Integrity and Worth


Fostran Upbringing


 De gav mig skam istället för kärlek They taught me shame instead of love
De gav mig lydnad istället för integritet Obedience instead of integrity
 De gav mig yta istället för värde Facade instead of worth
Så här står jag nu So here I am
Utan kärlek Without love
Utan integritet Without integrity
Utan värde Without self worth
Jag skäms, jag lyder och jag putsar på ytan I feel ashamed, I obey and I polish the facade
MEN jag har börjat se But I have begun to see
Och jag ser vad jag har fått och vad jag saknar And I see what I’ve got and what I miss
Det jag saknar kan jag söka I can search for the parts I miss 
Det jag vet att jag saknar kan jag längta efter The parts I know I miss I can long for
Javisst ja, - jag har ju förlorat längtan med! Oh, – I have lost my longing too!
Den kan jag också söka I can also search my longing
Så jag söker So I search for
Kärlek Love
Integritet Integrity
Värde Worth
och and
Längtan Longing
Tänk när jag hittar dem…
Just think what it will be like when I find them…